System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw ISO 28000

System zarządzania dostaw skupia się na tym, aby wyeliminować wszelkie ryzyko z zakresu przypadkowych zdarzeń. To dokładnie opracowywane działania w taki sposób, aby jak najwcześniej zidentyfikować różnego rodzaju zagrożenia, a także oszacować ewentualność pojawienia się ich w łańcuchu dostaw. Co więcej, opiera się to także na zarządzaniu ryzykiem w sposób jak najbardziej korzystny dla przedsięwzięcia. Norma Dostaw ISO 28000 opiera się zarówno na dokładnym planowaniu, wykonywaniu i kontroli, aby finalnie w pełni skutecznie działać.

ISO 28000

System zarządzania łańcuchem dostaw - co obejmuje?

System zarządzania łańcuchem dostaw obejmuje przede wszystkim ocenę pod względem zgodności z określonymi normami ISO 28000. W przypadku dostrzeżenia takich obszarów wymagających udoskonalenia zostaną one wskazane. Poddane analizie zostanie także ryzyko związane z bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Oprócz tego, dużo uwagi zostanie skierowane w kierunku opracowania wszelkich systemów z zakresu bezpieczeństwa. Zidentyfikowane zostaną również obszary, które wymagają szczególnej ochrony.

Zastosowania normy ISO 28000

System zarządzania łańcuchem dostaw ma zastosowanie zarówno w poprawie poziomu bezpieczeństwa, jak i zwiększeniu świadomości pracowników związanej z tą kwestią. Skuteczność, a także niezawodność łańcucha dostaw zostanie podniesiona. Natomiast ryzyko biznesowe będzie obniżone za sprawą zapewnienia ciągłości w działaniu. Norma ISO 28000 to także szansa na redukcję kosztów na wielu płaszczyznach, zarówno z zakresu logistyki, jak i transportu i magazynowania. Skuteczność działań w sytuacjach awaryjnych zostanie zwiększona.

Czym jest certyfikat ISO 28000?

Certyfikat ISO 28000 to szansa na ogólną poprawę funkcjonowania firmy z zakresu wielu aspektów, takich jak: bezpieczeństwo, skuteczność w działaniu, a także eliminacja wszelkiego ryzyka. Opiera się on przede wszystkim na precyzyjnym planowaniu, które przeistacza się w wykonywanie zadań, których skuteczność jest na bieżąco sprawdzana. Tak opracowane kwestie, gdy będą funkcjonowały prawidłowo, można zastosować w faktycznym działaniu. Dotyczy to oceny ryzyka z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha.