Czym jest audyt ISO?

Audyt ISO jest niezwykle ważnym rodzajem badań, jakie przeprowadzane są w wielu firmach. Jego celem jest sprawdzenie, czy firma działa zgodnie z zamierzonymi założeniami planu oraz porównanie jakości jej działań. Sam audyt jest niezwykle szczegółowym badaniem, które bierze pod uwagę praktycznie wszystkie aspekty działania firmy. W wyniku jego zastosowania możliwa jest zwiększona kontrola w firmie, co pozwala na lepsze jej działanie i usprawnienie procesów zachodzących w poszczególnych działach audytowanego przedsiębiorstwa.

Audyt ISO

Audyt Systemu Zarządzania - kto powinien się na niego zdecydować?

Na przeprowadzenie audytu w firmie mogą się zdecydować wszyscy przedsiębiorcy, którym zależy na sprawdzeniu poprawności przeprowadzanych w firmie działań. W czasie kego trwania dochodzi do eliminacji wszystkich znalezionych błędów, co ma znaczący wpływ na podniesienie poziomu oraz wydajności firmy. Firmy posiadające certyfikat ISO wzbudzają w klientach większe zaufanie, co wpływa na podniesienie ich prestiżu. Podczas całego procesu właściciel firmy dostaje informację, czy jego przedsiębiorstwo działa zgodnie z zasadami audytu.

Rodzaje audytów ISO

Audyty Systemów Wewnętrznych dzielą się na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Te pierwsze przeprowadzać moje jedynie osoba posiadająca uprawnienia audytora wewnętrznego, która ma za sobą odpowiednie szkolenia potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem potwierdzającym zdobyte uprawnienia. Natomiast audyty zewnętrzne mogą zostać przeprowadzony przez klienta w celu oceny swojego dostawcy. Przeprowadzić je może osoba posiadająca specjalne uprawnienia na audytora wewnętrznego bądź zewnętrznego.

Certyfikat ISO - co to jest?

Wdrożenie Systemu Zarządzania każdorazowo potwierdzone zostaje specjalnym certyfikatem, który ma niebagatelne znaczenie dla całej firmy. Przede wszystkim nie tylko wpływa na jej prestiż, ale również niejednokrotnie powoduje wzrost sprzedaży produktów lub usług. Certyfikat ważny jest przez 3 lata pod warunkiem regularnych audytów nadzoru przeprowadzanych przez jednostki certyfikujące raz na rok. W AGM Konsulting prowadzone są szkolenia z zakresu norm ISO, nad którymi czuwają wykwalifikowani specjaliści.